Hva kan forbrukerne gjøre for å sikre lavere strømpriser?

Forbrukerne må for å sikre billigere strøm i fremtiden, være forberedt på å bytte strømleverandør oftere. Man må også være forberedt på at markedet i det hele tatt skal stige. Dette betyr at alle leverandører av elektrisitet vil bli dyrere, selv om det fortsatt vil eksistere billigere og dyrere leverandører av kraft.

Det viktigste som en forbruker kan gjøre er å holde seg informert om utviklingen, og ta seg tid til å sammenligne priser på strøm. Dette kan virke tungvint, og det er “papirarbeid” som mange kanskje er motvillige, men det er gode måter å gjøre det enkelt og smertefritt. Man trenger ikke å surfe fra nettsted til sted for å finne ut hva de ulike energileverandørene har å tilby. Vi har samlet informasjonen om strømpriser du trenger for å sikre deg lavere priser på strøm.

zdkoa46bc6

Forbrukeretaten hjelper deg lett å finne de billigste strømleverandørene

Med vår strømkalkulator kan du enkelt identifisere de beste leverandørene for dine behov. Her har du friheten til å sammenligne strømpriser fra alle de beste og billigste kraftleverandørene. Vanligvis vil det være strømleverandører med spotpris som ligger øverst på listen når vår strømkalkulator gjorde sin lille beregning.

Spotpris på elektrisitet er vanligvis den billigste

Det er en hel del forskning på emnet, laget av flere ulike forbrukersteder, samt av NVE (Vann- og energidirektoratet), som viser at de fleste betaler for mye for kraft. For hele det norske hjemmet vi snakker om, har omtrent halvparten av husstandene, som samlet sett betaler for høye priser på elektrisitet. Det totale tapet for disse forbrukerne vurderes sammen for rundt en milliard kroner per år. Dette betyr at mange har penger til å spare ved å bytte til en leverandør som tilbyr billigere strømpriser.

Mye av grunnen til at folk betaler for mye for kraft, er at de har valgt avtaleformer som fokuserer på en fast pris på kraften. Dette betyr at leverandøren tar på seg den relative risikoen for å forsikre seg om at han skal levere strøm til fast pris hele året, eller så lenge kontraktsperioden varer. Den relative forskjellen i det du betaler med en fastpriskontrakt, i forhold til en spotprisavtale om makten, utgjør en annen stor del av de tapt millioner som NVE har rapportert. Hvis man velger en spotprisavtale, blir det i det lange løp fortjeneste, men man er på den andre siden ikke forsikret mot plutselige hopp i priser på elektrisitet. Man kan forvente å måtte betale mer for strøm om vinteren, når det er større etterspørsel etter kraft enn om man hadde en fast priskontrakt. Det er heller ikke trygt fra uventede hopp i priser på elektrisitet, for eksempel hvis det regner for lite for en sommerperiode, eller snøsmelting i Vestlandet vil være fraværende. Risikoen er fortsatt moderat, og sparer penger hvis du har mulighet til å ta den risikoen.

Analyse av trender i strømpriser og sammenkobling med andre kraftspriser på det internasjonale markedet:

Kraftpriser har økt de siste tiårene, og det er ulike grunner til dette. På den ene siden har internasjonale hendelser også ført til at strømprisene har falt. Vi kan bare se litt på de lange linjene, og hvordan den internasjonale politikken har påvirket prisingen av ulike typer energibærere, og deretter å se på årsakene til det siste fallet i prisene, eller lavkonjunkturen som har preget den internasjonale Markedet siden 2015, og hvordan denne utviklingen vil forbli relativt stabil utover 2017. Selv om de norske prisene på elektrisitet er isolert fra mange av disse hendelsene, da den norske kraften hovedsakelig kommer fra vannkraft, vil de internasjonale trenderne på elektrisitetspriser ha noe begrenset, effekt på det norske kraftmarkedet. Prisene på elektrisitet vil fortsatt øke sterkere enn resten av prisutviklingen i nær fremtid.

Den generelle trenden vi ser i det internasjonale energimarkedet i dag, har sin opprinnelse i erobringen av Irak, som ble planlagt lenge. Amerikanske store selskaper hadde lenge ønsket at man kunne bryte OPEC-kartellets grep over verdens oljeproduksjon for å sikre bedre kontroll over internasjonale energipriser. Kontroll over en relativt stor andel av verdens oljeproduksjon, noe som resulterer i muligheten til å kontrollere prisen på alle energibærere, i denne sammenhengen også evnen til å kontrollere prisene på elektrisitet, selv om prisene på elektrisitet i de fleste land, selv innenfor frihandel Forening som EU, er underlagt, og ofte strengt regulert av regjeringer.

Konsekvensene av denne kontrollen var uansett at de fleste energibærere, også i et rasjonell forsøk, var knyttet nærmere til prisen på olje. I mange land med mindre muligheter for regjeringens intervensjon og regulering (“U-land”), som også er av internasjonal oppmerksomhet, er det tvunget til å ha åpne markeder, førte dette endringen i økonocmisk politikk at den fattigste delen av befolkningen ikke lenger hadde råd til Drivstoff, elektrisitet og transport, samt alle andre nødvendige varer økte i pris siden prisen vanligvis skjedde i kombinasjon med motorisert transport eller energiintensiv produksjon.

yhl08ztv8h

Hvis vi så fort frem til siste tid, er Norge i en annen situasjon. Den siste mulige globale økonomiske nedgangen, fra 2015, ble redusert eller stoppet, med økt utvinning av olje, både i okkupert Irak, så vel som i nabo Saudi-Arabia. Dette sank omsetningen fra norsk oljeproduksjon. Kombinert med den konservative regjeringens politikk var også kronen svekket, noe som har gledet seg til eksportindustrien. Eksporten av elektrisitet, så vel som av andre norske råvarer, er på denne måten blitt gjort mer attraktiv. Omfattende handelsembargoer mot Russland, som vanligvis tilbyr mange av de samme produktene som Norge, har også ført til at norsk eksport har fått et større potensielt marked.

Nedgangen i oljeprisen har også hatt en noe langsom effekt på andre energipriser, som vi for øyeblikket kan si oss i en lavkonjunktur, noe som tilsvarer prisene før amerikanske selskapers sikrede kontroll over oljemessig rikdom i Irak . Dtte er fortsatt mest sannsynlig kortvarig. Om resten av økonomien er bedre; Vi vil sannsynligvis se en økning i energiprisene. De facto fungerer oljeutvinning i dag, nemlig på samme måte som trykking av penger, for å sikre tilgang til kapital.

Hvordan påvirker denne utviklingen norsk spotpris på strøm?

Dette gjelder også norsk kraft. Høye priser på elektrisitet på kontinentet, kombinert med en økende utvidelse av overføringslinjer, betyr at de norske prisene på elektrisitet skal stige. Når muligheten for gratis overføring er tilstedet, vil vi se at norske kraftpriser er tilpasset europeisk spotpris. Hvis man tar med den fortsatte trenden til å flyte offentlige og kommunale bedrifter, eller bare ut for å selge kommunale kraftverk til private operatører, styrke det videre. I løpet av de neste tiårene vil prisene på elektrisitet stige kraftig. Følg med på strømpris utviklingen og sammenlign strømpriser hos forbrukeretaten.